Sedan starten 1978 så har vi på Fyra Ess haft nära samarbeten med flera stora svenska bolag inom tillverkningsindustrin och kraftbolag.

Vår anläggning i Trollhättan ligger på samma område som SAAB och där har vi genom åren fram till konkursen arbetat intensivt med deras underhåll av måleri och övriga fastigheten för att då underlätta deras arbete med att producera bilar. I liten skala jämfört med tidigare är vi fortfarande kontrakterade att utföra jobb på NEVS.

Mellan oss och SAAB har vi Flygmotorfabriken, sedermera Volvo Flygmotor, senare Volvo Aero, idag GKN Aerospace som tillverkar detaljer mot flygindustrin. Vi har fått äran att vara en del av värdekedja i deras tillverkning, både genom ytbehandlingsoperationer av detaljer, men oftas vid tillverkning eller underhåll av verktyg. Där vi många gånger kör vår grundprocess med blästring och rostskyddsmålning. Glasblästring av detaljer förekommer många gånger också.

I vår anläggning den här veckan genomför vi ett omfattande ytbehandlingsrelaterat renoveringsarbete av motortransportsystem. Efter frekvent användning så kommer de sargade och lackskadade till oss, vi blästrar rent stålkonstruktionen, åtgärdar skador och sedan applicerar vi rostskydd enligt specifikation. Avslutningsvis monterar vi på de dekaler och instruktioner som beställts och avslutar med ett lager klarlack. När vi levererar detaljen åter till kunden så kommer den se närmast nytillverkad ut.

Det tycker vi är otroligt roligt när man kan se så stor skillnad mellan före och efter.