Det bor en enorm kraft i vattnet, framför allt i den som sitter i väggarna

Den trollhättebo eller turist som någon gång besökt fallensdagar eller vardagligt passerat förbi området kring fallen har sedan 1943 kunnat beskåda den lika vackra som funktionella byggnaden som utgör intaget för Hojums kraftverk.

En solid byggnad i granit som tämligen anonymt utgör en central roll för Göta älvs passage genom Trollhättan. Det vatten som leds in och genom Hojumsdammen som hindrar vattenmassorna att fritt med full kraft rasa ut i trollhättefallen. Med de stora dammluckorna så kan man kontrollera flödet och detta utgör skådespelet kring fallensdagar som går av stapeln varje sommar i Trollhättan.

Dagligen pressas miljontals liter med vatten på byggnationen och utsätter den för ett kraftfull tryck, konstruktionen i sig klarar detta, det bastanta betongfundamentet vilar på berget och sedan har man anlagt byggnadens granitstenar med sättsand som fixerats med bruk. Men detta skapar små vibrationer som får bruk och sten att övertid röra på sig och även bli poröst och skador uppstår.

Den mest kritiska faktorn för byggnadens exteriör är den fukt som tränger in genom små håligheter och sprickor. När vi sedan får vinter och minusgrader så expanderar vattnet och spränger både granit och bruk.

Konsekvensen är att sprickor och skador sakta växer när byggnaden fortsätter vibrera och röra på sig i kombination med årets olika faser och temperaturer. Detta innebär att man inte kan reparera byggnaden med hårda och fasta medel utan det krävs att man använder sig av flexibla material.

Våra ytbehandlingsspecialister är på plats och utför en underhållsentreprenad där man utför en reparationsprocess och lägger mjukfog i alla sprickor och sedan fyller dessa med sand eller granit så att man mer eller mindre gör dessa osynliga för ögat.

-”Utmaningen med att jobba med dessa historiska byggnader är lika spännande som rogivande när man tillsammans med beställaren hittar och tillämpar lösningar som fungerar på långsikt” säger Eric Hemlin, Arbetschef på Fyra ESS.

Vill ni veta mer om underhåll och reparationer av sten- och murfasader kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se