År Utfört arbete på Borregards fabrik i Sarpsborg
2003 Blästring o rostskyddsmålning inv. massatorn B 6002
2003 Blästring o rostskyddsmålning inv. massatorn B4101
2004 Blästring o rostskyddsmålning inv. massatorn B4102
2005 Målning av tak på massatorn B6002

Rostskyddsmålning