Vattenkraftverket Olidan

Vi genomförde underhåll av turbintunnlarna.