Vattenfall Service Syd AB

ÅR 2005

Vargöns Kraftverk 200 tons bockkran Blästrings och rostskyddsmålning av bockkran.

Svarta Hålans Utskov i Vargön Partiell rostskyddsmålning

Svarta Hålans Utskov i Vargön

Lilla Edets kraftstation Renovering av intagslucka