Vattenfall AB, Vattenfall

 

ÅR 2000

Torpshammars Kraftstation Blästring och rostskyddsmålning av Intagstub G1 och G2

 

ÅR 2002

Tilläggsbeställning G1 Och G 2 Torpshammars Kraftstation

 

ÅR 2003

Stalons Kraftverk Rostskyddsarbeten vid stalons kraftverk Rostskyddsarbeten vid intaget Kultsjön

 

ÅR 2004

Stalons Kraftverk Rostskyddsarbeten, tilloppstub, etc.