Vargöns kraftstation

 

Här kan ni se några bilder från arbete vi utfört på Vargöns kraftstation.