Lilla Edets kraftstation

Renovering av fasaderna på Lilla Edets kraftstation.