Ytskyddsbranchens starke man, Tommy Thörn, upphovsman till Ytskyddsakademin och ansvarig för Ytskyddsdagarna, avslutade dessa med ett tal till deltagarna.

Han lyfte vikten av att bibehålla och utveckla den kvalité på de arbeten och produkter som vi levererar, -”för att bevara vår planet”.

För det första så kan vi minska på förbrukningen av resurser genom att man inte behöver tillverka nya detaljer och anläggningar om man underhåller och skyddar de befintliga.

För det andra så sparar vi på våra resurser genom att utföra arbeten bra från början, så man inte behöver göra om dem lika ofta, eller överhuvudtaget.

Med rätt tänk så kommer vi långt.

En annan viktigt punkt som Tommy tryckte på, var branschmedlemmarnas närvaro i digitala sociala nätverk. Framförallt så syftade han på LinkedIN där många beslutsfattare, inköpare och projektledare från både privata och offentliga sektorn närvarar och hämtar nyheter och information.

Devisen är enkel, ju fler vi är ( seriösa, auktoriserade, certifierade och standardiserade ) så kan vi påverka omvärlden vid beställningar av ytskyddsarbeten. Det måste ske på lika vilkor. Myndigheter och företag ställer höga krav på leverantörer, men ändå finns det idag kryphål som möjliggör att oseriösa aktörer agerar på marknaden med undermåliga löne- och arbetsförhållande och klanderbar materialhantering ur miljösynpunkt. Detta måste få ett stopp.

Vi tackar för Ytskyddsdagarna för ett bra arrangemang 2019 och ser framemot att komma tillbaka nästa år.