Det är alltid spännande med stora detaljer som skall behandlas. Först skall de rengöras och blästras för att sedan rostskyddsbehandlas. Dessa detaljer som vi har i stora måleriet den här veckan är inskovsluckor till kylningen för en anläggning. Dessa är alltid under vatten och får utstå stora påfrestningar.