Vi utför dagligen renoveringar och restaureringar av detaljer och hela system. Utan att generalisera, så är det vanligast med en-stycks-detaljer. Som kontrast till det så har vi just nu inne ett helt oljesystem med närmare 100 enskilda detaljer.

Det är rör, kopplingar, monteringsjärn och ventiler. Varje detalj behöver noggrant kontrolleras vid varje steg – rengöringen, blästringen och sedan i ytbehandlingens olika steg.

Det kräver tålamod och kunskap. När väl systemet är på plats igen, så kommer det sitta på plats i ytterligare 20 år och under den tiden vill man inte ha någon korrosion.