Det krävs väldigt mycket tålamod och erfarenhet för att bearbeta en 5x10 meter stor detalj för hand. Hade det varit en plan yta hade man enkelt kunna bedöma dess status, men när det inte finns en enda rät vinkel på hela detaljen blir det svårare. Både att komma åt men också att se att man verkligen fått bort alla rester av föroreningar och färg.

Våra blästrare har erfarenhet från 70-talet och varvstiden i Göteborg. Det är unik kompetens som vi förvaltar genom dessa duktiga hantverkare. Tack vare våra medarbetare kan vi utföra flera unika projekt med trygghet och hög leveranssäkerhet.

I vårt samarbete med Vattenfall så har vi genom åren tagit emot flera intagningsgaller till olika kraftverk. Det blir några steg i processen innan de blir leveransklara men när de väl lämnar vår anläggning så lämnar vi 5 års garanti på arbetet. Det gör vi med stolthet.