Entreprenadsläp för maskiner med långa livscykler är intressanta. Dessa kan variera i ålder på allt från 100 till 10 år ofta. Vi hjälper till att renovera och ytskyddsbehandla detaljerna så att de klarar ytterligare några års slit och släp.

Vi har fem grundläggande steg när vi tar in objekt på anläggningen i Trollhättan. Först rengör vi detaljer innan den går in för blästring. Beroende på omfattning på arbetet så kan vi ibland även se till att påbörja maskeringen redan innan blästringen. Sedan grundmålas detaljen, för att sedan få det slutgiltiga ytskicktet, det som inprincip är färgen, med den önskade kulören.

Innan leverans kontrolleras att vi har utfört arbetet enligt specifikationen.