Vi har under ett par veckor i juni utfört en behandling av betonggolv i en logistikhall hos Lantmännen i Lidköping. Under de senaste 20 åren har vi utvecklat tekniker och metoder för att utnyttja betongens egna kemiska sammansättning och tillsatt ytterligare preparat för att skapa en glashård yta som vi sedan polerar. När vårt arbete är färdigt, har man ett golv som är lätt att underhålla och har hög stöt och repbeständighet.

I detta specifika fall, hade vi även höga krav på att arbetet inte skulle medföra någon dammbildning under pågående slipning, vilket inte är något problem att efterfölja med våra slipmaskiner och system.