Metoden är inte unik, att man väljer att blästra bort blånader efter svetsning. I en bransch där det ställs högre och högre krav på miljö och användning av ohälsosamma kemikalier så blir det vanligare att man väljer blästring framför betning.

Vi har kapacitet att glasblästra både mindre och större detaljer på vår anläggning i Trollhättan. Vi har anpassade boxar för ändamålet, men kan även hantera större detaljer i våra blästerhallar.