Efter nästan 16 dagars ledighet så kör vi igång 2024 med full energi

Vi hoppas alla haft goda och fina helger med hälsan i behåll. Vi gick på julledigt fredagen den 22 december och kunde runda av ett trevligt och förnöjsamt 2023. Den 8 januari var vi åter på plats och kunde rulla igång verksamheten igen.

Ordermässigt upplever vi en fortsatt stabilitet på marknaden, de beställningar och uppdrag som kommer oss tillhanda är både renoveringar och ytbehandling vid nyproduktion. Trenden med fokus på hållbarhet och cirkulärt tänkande är något som i mångt och mycket har varit kärnan i vår verksamhet. Att underhålla och planera rostskydd är en viktig industri för att bibehålla värdet och funktionen på våra anläggningar och infrastruktur i samhället.

Tillsammans med våra kollegor i branschen hoppas vi på fortsatt utveckling och insikt hos förvaltare och ägare av stålkonstruktioner, att ett gott rostskydd är en kostnadseffektiv investering över tid. Vår övertygelse är att vi tillsammans kan vara med och påverka och förbättra förutsättningarna för att skapa en riktig hållbarhet i samhället genom ökad kunskap hos beställarna. Som medlemmar i Auktorisation för Rostskyddsmålning, är vi med och påverkar både myndigheter och företag med ett långsiktigt arbete för att bredda fördelarna med en hållbar ytskyddsstrategi.

Läs gärna mer om organisationens arbete på deras hemsida – https://rostskyddsmalning.se/om-oss/

Vill ni veta mer om hållbart ytskyddsarbete och rostskyddsmålning, kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se