Sveriges basindustri är beroende av ett nätverk av engagerade underleverantörer

Trollhättan har sedan 1800-talet varit en del av svensk basindustri med flera tunga aktörer, i omgångar. Stadens vagga vilar på tillgången av energi från älven, först ut med de gamla kvarnarna, sågarna och fabrikerna som gav staden dess profil. De första pålitliga dokumenten påvisar att man redan på 1400-talet nyttjade älvens kraft för spannmålsmalning.

Ur detta växte sedan industrier upp, Stridsberg och Björk var närmast världsledande på sågblad och sågklingor, något som man sedan nyttjade ett stenkast bort i de sågverk som låg i anslutning till dagens vattenfallområde i staden. Statliga Vattenfall grundades i Trollhättan i och med att man byggde Olidans kraftstation.

Entreprenörsanda i staden som inte gick att ta miste på när Artenor Nydqvist och Carl Olof Holm startade Nohab i mitten av 1800 talet. En viktig milstolpe.

Nohab med sin loktillverkning blev sedan en grogrund för flera av de stora bolag som under 1900-talet varit arbetsgivare åt huvuddelen av befolkningen i Trollhättan. Både Saab, idag NEVS och Volvo flygmotor idag, GKN Aerospace, är företag som uppkommit tack vare behov och möjligheter i anslutning till Nohab.

Vår ytbehandlare Emil bearbetar idag ett antal komponenter till lyftanordningar åt vår kund A-teknik som levererar teknik och konstruktioner för tillverkningen på GKN Aerospace. Bakgrunden till att han utför just den arbetsuppgiften idag bygger på generationer av entreprenörskap och kraften från Göta älv. Vi tycker det är viktigt att värna om den lokala företagsamheten och att man i första hand försöker handla upp tjänster i närområdet. Då blir vi en del av en kedja som skapar förutsättningar för framtiden och kommande generationen Trollhättebor.

För mer frågor om ytbehandling och entreprenader kan ni kontakta oss på info@fyra-ess.se eller ring på 0520-18000.