Vi har sedan vi byggde den stora blästerhallen hela tiden varit medvetna om att vi skulle ha byggt en längre hall. Det vill säga att vi inte var helt nöjda när vi var klara med ombyggnationen senast. Det som styr längden är som sagt bredden på den huskropp som blästeranläggningen ligger i.

Nu bygger vi till ytterligare 6 meter, samtidigt som vi får en hall som man kan köra igenom, samt att man kan lossa från till exempel lastbil även på gårdsplanen och föra in detaljen direkt i blästerhallen.

Denna lösning är fantastiskt smakfull och praktiskt säger Tom Sörensen och ler nöjt.