Auktorisation för rostskyddsmålning i Sverige är en branschorganisation som verkar för att minska metallförstörelsen i våra verksamheter och infrastruktur. Som en del i arbetet i att utveckla, informera och utbilda företag och organisationer ansvarar man för utbildningen för de som vill bli certifierade yt- och rostskyddsmålare.

Vår anläggningsansvarig Fredrik Sörensen har precis tagit emot de detaljer som man tagit fram för att genomföra olika moment i rostskyddsmålningen. Dessa blästras rent efter varje övning och provtillfälle och återanvänds.

Läs mer om utbildningen på https://rostskyddsmalning.se/utbildning/