Under mars månad har vi haft 6 ytbehandlare på plats i Sarpsborg och renoverat en massatank. Det har varit mycket förberedelser inför projektet. När man gör större fältentreprenader så måste vi säkerställa att all utrustning är kontrollerad och fungerar som den skall.

Det finns inte utrymme för problem väl på plats, då måste allting fungera säger projektledaren Eric Hemlin.

Tankens höjd var 25 meter och diametern är 9 meter så det krävdes en ganska komplex arbetsställning som byggdes inne i tanken, med en höj och sänkbar plattform de sista metrarna på toppen.

När man väl kommer tillbaka till anläggningen i Trollhättan så inser man hur tacksamt det är att kunna gå in och ur en vanlig dörr när man skall arbeta. Här har vi varit tvungna att passera in och ut genom en manslucka i botten av tanken. Där har vi också varit burit allt material in och ut.

Vi höll tidsplanen och kunde lämna Norge enligt schema.