Användningsområden för glasblästring är brett. Vanligt förekommande är att man använder det för att få bort blånader efter svets och till tillverkning. Blånaden är en oxid som uppstår när man får en reaktion med syret i luften när man svetsar. Enklast är dock att beta bort denna, problemet med betmedel är att denna är miljöfarlig många gånger. Därför är glasblästring ett riktigt alternativ, i kombination med att det går relativt snabbt att få ren ytan.

Dock går det inte att uppnå en klarblank yta efteråt.

Inom industrin är detta sällan ett mål, utan man använder rostfria legeringar för dessa förmåga att inte just rosta, korrodera. Rostfria legeringar har ofta andra positiva egenskaper som gör dem användbara inom flera områden, bland annat flygindustrin.

I vår anläggning har vi just nu bearbetat en ganska intressant detalj. En kompressor som fungerar som motstånd när man provkör jetmotorer på GKN Aerospace Sweden AB.

Här kommer glasblästringen väl till pass när man skall göra rent de sotiga setalgerna och kompressorfläktbladen.

Skillnaden på före och efter är enkel att se. Trots att kompressorn har använts vid provkörningar i närmare 60 år så ser den fortfarande ny ut efter rengöringen.