Vi jobbar löpande med underhåll åt svenska kärnkraftverk. Genom dessa uppdrag kan vi klappa oss på axeln och känna att år av strävan och utveckling har resulterat i en bemanning där vi har såpass mycket samlad kunskap och erfarenhet att vi lever upp till alla de krav och specifikationer som krävs för att få utföra utbehandlingsarbeten åt kärnkraftverken. Vi utför både jobb på plats i anslutning till reaktorerna, men får även detaljer uppskickade till anläggningen i Trollhättan för blästring och målning.

Förutom att själva utförandet i sig är väldigt noga utfört så är dokumentationen lika viktigt att den är till pricka i ordning och att alla mätningar och dokument finns samlade vid leverans.