Tredje generationen Sörensen är operativa i verksamheten idag och förvaltar anläggningen och utrustningen

 

Eric och Emil demonterar ljuddämparen till luftintaget till den mobila kompressorn. 

Fredrik Sörensen är tredje generationen Sörensen som jobbar på Fyra ESS, där ESS är en enkel ordlek, har betydelsen stjärna eller mästare inom idrott eller andra prestationsbaserade aktiviteter. ESS är en bokstavering av uttalet bokstaven S som i Sörensen. När verksamheten drog igång 1978 var det Fredriks farfar, och Fredriks far och två farbröder som utgjorde de fyra ESSEN. Idag 44 år senare så drivs verksamheten fortfarande framgångsrikt som ett familjeföretag med god entreprenörsanda.

En kärnfaktor för verksamheten har alltid varit bruk och förvaltning av den egna maskin- och anläggningsparken. Strategiska och långsiktiga inköp i kombination med stort eget kunnande inom mekanik och hantverk har medfört att man kan minska antalet oplanerade driftstopp och haverier som ofta blir kostsamma, och medför förseningar vid leverans. Istället underhåller och genomför man service på maskinerna löpande.

Ett konventionellt underhållsschema innebär olja och filterbyten, att smörjpunkter fylls på och att man håller rent och torrt i den mån det är möjligt.

Den här veckan genomför man ett planerat underhåll på en av våra entreprenadmaskiner, en mobil luftkompressor som levererar ett stabilt flöde av luft, både för blästring och målning i fält.

I underhållsplanen ingår att vi ser över alla mekaniska element, löstagbara delar och rengör karossen. Vi kommer att blästra och sedermera rostskyddsmåla maskinen, och ge den lyster för att den skall se som ny ut igen. Det är alltid mycket trevligare att komma ut till kunder med utrustning som inte bara är i funktionellt skick, utan också kommunicerar att så är fallet. Det är en del av vårt signum.

Fredrik, Eric och Emil håller just nu på att demontera enheten, som alltid står på ett lastväxlarsläp redo för kommande uppdrag.

För frågor om ytbehandlingsentreprenader och underhållsarbeten kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se

 

Fredrik Sörensen kontrollerar utrustning i vår verkstad.