Regelbundet kommer inspektörer och handläggare från Trollhättans kommun och följer upp vårt arbete med miljörelaterade frågor.

Fyra ESS har anmälningsplikt då vi hanterar material och utrustning som omfattas av de regler som finns ställda för organisationer och företag gällande miljö.

Med ett års mellanrum gör miljökontoret en tillsyn och kontrollerar att vi efterlever de krav och regler som avses. Allt från avfall till energisparande åtgärder följs upp, samtidigt som vi för en dialog om förbättringar och framtida planer inom ämnet.

Vi är sedan många år tillbaka certifierade enligt miljö och kvalitetsstandarder ISO:14001 och 9001, och det ger oss goda förutsättningar att alltid ligga i framkant med miljö- och kvalitetsarbetet.

Anläggningen i Trollhättan med bläster och måleri, samt grovtvätt har idag välfungerande funktioner för att efterleva kraven för utsläpp och hantering. Vi använder oss av flera olika leverantörer av tjänster för återvinning och hantering av avfall från våra processer, metall, brandfarliga vätskor, kontaminerade blästermedia.

Löpande jobbar vi för att utveckla och förvalta våra fastigheter så att dessa blir energieffektivare, med andra ord att de drar så lite el som möjligt i produktionen och i uppvärmning. I dagsläget består all vår belysning av energibesparande LED-belysning vilket tydligt speglas i elräkningarna jämfört med innan åtgärden.

Tillsynstillfällena brukar ofta bli ett kvitto på att våra investeringar är välmotiverade, samtidigt som vi kan visa för våra kunder och beställare att vi är en engagerad och seriös partner i produktionskedjan, både nu och för framtiden.

Vill ni veta mer om vilka certifikat och intyg vi har för vår verksamhet kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller mail info@fyra-ess.se