Det får helt enkelt inte gå fel när vi hanterar detaljer och konstruktioner.

Allt vi förtar oss på anläggningen är förenat med riskanalyser. Varje moment och hantering av detaljer, material och kemikalier är delar av vårt kvalitet och miljöledningssystem. Vi är certifierade enligt ISO:9001 och 14001. Alla medarbetare känner väl till våra rutiner och processer, som vi löpande förbättrar.

Vi hantering av stora och tunga detaljer krävs det maskiner för att kunna flytta på dem. Våra medarbetare har de utbildningar och bevis som krävs för att framföra fordonen på ett säkert sätt. Det i kombination med erfarenhet och träning gör att vi tryggt kan arbeta med vårt flöde på anläggningen.

Axel, Mikael och Johan hjälps åt att lyfta in en stålkonstruktion i ett av våra målerier. Axel opererar gaffeltrucken samtidigt som Mikael och Johan positionerar de stora stålbockarna som detaljen skall vila på medans den ytbehandlas.

– Går det fel, det vill säga att en detalj välter eller kommer snett på bäranordningarna, så kan konsekvenserna snabbt bli allvarliga. Först och främst handlar det om att undvika personskador, men även tillse att man inte åsamkar några skador på beställarens materiel säger Fredrik Sörensen som är ansvarig för verksamheten på anläggningen.

Våra medarbetare utbildas löpande i de olika säkerhet och miljöutbildningar som både krävs och rekommenderas för en trygg och säker arbetsplats.

Vill ni veta mer om industriell ytbehandling så kan ni kontakta oss på info@fyra-ess.se eller per telefon 0520-18000