Vi har under våren anställt ett par nya medarbetare som skolas in vårt hantverk

Mer parten av de konstruktioner och projekt som passerar genom vår anläggning är unika, gemensamt är att de på något sätt skall ytbehandlas och ges ett skydd. Ibland kan det vara av mer estetisk karaktär, men också för att skydda från stöld. Vattenfall har beslutat att man skall måla företagets båtar för drift och underhåll i en klar ljusblå, en alarmerande ton som kommunicerar att det är Vattenfalls egendom.

Axel är med och handleder arbetet med maskeringen av en båt, tillsammans med Johannes och LIA-praktikanten Haris. Maskering är något som vi lägger stor omsorg vid och det är viktigt att det görs rätt från början. Den här båten skall efter maskeringen in i sandblästern för att ta bort den befintliga färgen och få ren ytorna innan den grundmålas och färgges med den blå kulören. Teamet kommer under förmiddagen göra klart maskeringen innan båten rullas in blästerhallen.

Vi måste få det helt tätt mellan skrovet och durken, eller golvet i båten säger Axel. Risken är att vi får ner sand under och då finns det inget enkelt sätt att få ut den igen.

I projektet ingår även att måla om motorkåpan i samma färg som skrovet. Det gör motorn mindre stöldbegärlig av ligor och småtjuvar. För er som bor i Trollhättan med omnejd så kan man se båtarna i kanalen och vid kraftstationerna om man har tur.

Vill ni veta mer om industriell ytbehandling och rostskydd är ni välkomna att kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se