Turbiner är något som vi jobbar med löpande i vår glasblästeranläggning. Vi utvecklar tekniker och utrustningarna så dessa klarar att möta kundernas krav både vid tillverkning och underhåll.

I Trollhättan har vi underleverantörer och producenter av turbiner både till flygindustri och energiproduktion. Som lokala entreprenörer har vi ett nära samarbete med våra kunder som varit med och hjälpt oss att ta fram en hantering och bearbetningsprocess som gör att vi idag har möjlighet att genomföra ytbehandlingarbeten med glasbläster från läkemedelsindustrin till flygindustrin och det mesta där emellan.