Nu är vi i färd med att renovera intagsluckan till en av turbinerna i Lilla Edets kraftstation. Vi har ett stort antal medarbetare på plats. Vi har isolerat hela luckan inomhus, fortfarande monterad i stationen. För att inte något kontaminerat blästermedia skall hamna i lokalen, eller i miljön, så har man byggt in konstruktionen med byggställningar och presenningar.

I samband med blästringen så ser vi hela tiden till att suga upp blästermediat. –”När man ser hela vår maskin och verktygsetablering så blir man tämligen imponerad av mängden och storleken” säger Eric Hemlin som är projektansvarig.

Hade vi inte haft rutin och erfarenhet av liknade projekt sedan innan, hade etablering och installation av alla tillfälliga system för ventilation, dammsugning, blästring och målning nästan varit omöjliga för oss. Det är alltid lika kul att se hur beräkningar och skisser förverkligas.