Man kan knappt tro att det mesta nere vid fallen och olidestationen börjar närma sig hundra år. Ställverksbyggnader och kontor har byggts om och renoverats och bilden man får när man kommer ner till området mellan älven och kanalen är allt som oftas att det är fint och prydligt med inslag av entreprenad maskiner och företag som utför arbeten på anläggningarna.

Under de senaste veckorna har man kunnat se personal från Fyra-Ess arbeta innanför ett 7 meter högt och 4 meter smalt tält vid en av ställverksbyggnaderna i anslutning till kontorsbyggnaden.

Bakom tältet har en enorm och genuin ekdörr fått tillbaka sin ursprungliga lyster och utrstrålning. Samt att beslagen runt porten blästrats och rostskyddsmålat för ytterligare hundra år i statens tjänst.