Sedan starten 1978 har antalet detaljer som skall till försvarsmakten varit otaliga. Sällan vet vi vad detaljerna i slutändan skall användas till utan vårt uppdrag är att rostskyddsbehandla dem.

Vi är glada att vi får förtroende en gång till en annan att bidra till det svenska totalförsvaret. I händelse av krig så vet vi att vi har gjort vårt bästa att svenska försvarets materiel skall klara de krav som ställts på oss.