Vi skulle kunna ta in och genomföra ett lackeringsarbete av en lastbil en av våra större målning- och lackeringsstationer.
Som en del i processen att hantera korroderad metall så ingår målning. När detaljerna eller maskinerna som vi tagit in för behandling är rengjorda och blästrade så rostskyddsmålar vi dem och avslutar med att lackera dem om det ingår i kundens beställning.
På bilden ser ni 60 åriga vajerhjul som sitter i reglagen för portarna i ett mindre vattenkraftverk.