Ett historiens vindslag går genom vår anläggning när vi tar in skyddsplåtarna från Olidans kraftstation. De förhållanwwwis tunna plåtarna har genom åren oxiderat och eroderat och åren har satt sina spår. Ett par av plåtarna har tillverkats på nytt då de gamla varit för uttjänta, men många år av dem kommer få leva in i nästa århundrade.