Kanalverkens olika arbetsbåtar används för att underhålla och vid reprationer av vattenvägarna runt om i Sverige. Göta Kanal servas av Sjöfartsverket, medans Dalslandskanal ligger under bolaget Dalslandskanal AB. Deras arbetsbåt är undervåren torrlagt och transporterats till vår anläggning för en genomgående ytbehandling.

Skrovet skall blästras och rostskyddsmålas på både in och utsidan, samt att hytten skall repareras och målas om.

Hytten hade lite små skador i glasfiberkonstruktionen som vi fått åtgärda innan lackering.