Vid dränering, vattenskador eller renovering av hus och husgrunder kommer man alltid till en punkt där delar av huset skall rengöras och saneras. Med våra mobila blästeranläggningar kan vi snabbt etablera oss i anslutning till fastigheten och enkelt komma igång med arbetet.

Dagens rön när det gäller husgrunder är att den inte skall täckas med tjära utan att betongen skall kunna andas, sedan använder man platonmatta eller isolering som skydd mot väta från utsidan.

När man står inför en dränering av en husgrund så finns där med två anledningar att avlägsna tjära.

  1. För att besiktiga husgrunden och få en tydlig överblick att det inte finns några fuktskador.
  2. Att lämna den öppen så den kan andas.

Blästring är det snabbaste och effektivaste sättet att avlägsna tjäran och vi garanterar att det blir rent och utfört på ett sätt så att grunden inte kommer till skada.