Vi har genom åren lärt oss att underhåll och kontinuitet är en framgångsfaktor när det gäller översynen av våra maskiner och anläggningar. Det är ingen hemlighet att vi får en ökad lönsamhet genom att investera i personal som systematiskt ser över våra kritiska faktorer.

Genom att se till att föregå felet innan de uppstår, genom att regelbundet kontrollera och byta detaljer löpande enligt schema så minskar vi risken för oväntade produktionsstopp. Varje enskild arbetsstation har avancerad ventilations- och miljöförsörjningsapperatur som måste fungera prickfritt samt att våra blästrings och målarvertyg måste leverera toppkvalite varje gång.

Vi tjänar på det och våra kunder tjänar på det, då vi i mångt och mycket alltid kan hålla våra leveranstider eftersom vi vet att vår utrustning går att lita på.