Förslitningar och rostskador på maskiner med högbelastning i det vardagliga bruket kräver regelbunden översyn och återkommande underhållsarbete. En del att detta innebär att man går över de ingående detaljerna noga och förhindrar rost och förslitningskador innan de blir för allvarliga.

På fyra ess så erbjuder vi kunden en helhetslösning. Vi åtgärdar de anmärkningar som finns, vi byter eller förstärker godset i detaljen och blästrar och rostskyddar. Vi avslutar entreprenaden med att lackera detaljen och levererar en tillsynes ny detalj till kunden. På så sett ge vi tillsammans med kunden maskiner ett längre liv genom ett planerat och aktivt underhåll.