Många förknippar blästring med det konventionella syftet att köra rent rostiga partier metal innan förslagsvis målning.

I det här fallet som vi kan se på bilden så är det förzinkade detaljer som blästras. Syftet med blästeringen i det här fallet är att man vill ta bort salt, fett och andra oönskade partiklar på ytan innan man applicerar grundfärg och färg.

För att inte skada förzinkningen så används ett finkornigt kalkpulver i blästern som med förhållanwwwis lågt tryck slår bort smutsen och samtidgt mattar upp ytan och på så sätt ökar vidhäftningsförmågan för färgen.