Glasblästring är ett precisionshantverk som kräver utbildning och erfarenhet för att kunna utföras på ett yrkesmässigt vis. För att nå de krav som ställs på arbetsmiljö, miljö och kvalitet så har vi byggt en arbetsstation enbart för glasblästring och även oxidblästring. Arbetsboxen är helt isolerad och ventilationen är fullständigt filterad så att inga partiklar far iväg.

Personalen bär ordentliga skyddskläder och andningsmasker för att undvika inadning av skadliga partiklar. Beläggningen i stationen har ökat allt eftersom, vi utför blästring på både svetsade detaljer och frästa eller svarvade deltaljer.