Efterfrågan på tidseffektiv och ickeförstörande rengöring av gasturbiner för energigeneratorer har ökat när man från underhållstekniskt håll insett att glasblästring är ett mycket fördelaktigt alternativ till att man för hand rengör skovlar och hjul.

Fyra-ess har byggt upp samarbeten med ansvariga för underhåll av gasturbiner till kommunala och privata energibolag.

Genom att glasblästra turbinerna spar man både tid och resurser då underhållstoppen kan kortas ner och resultatet går att kvalitetssäkra.