Beskrivning utförande.

Borttagning av gammalt tätskikt.
Renblästring av ytorna samt reparation av betongskador.
Installation av dräneringssystem.
Applicering av ny tätskitsbeläggning, återfyllnad av natursingel.

Installation av dräneringssystem.

Applicering av tätskiktsbeläggning.