Under vintern 2011/2012 har vi byggt på en helt ny och tämligen unik mobil blästeranläggning. Den är självförsörjande och kommer vara till stor nytta på fältet när vi utför jobb på platser där avstånd och åtkomlighet ofta gör jobben väldigt komplicerade att genomföra.

Anläggningen kommer att vara klar den närmsta månaden och skall då finnas med på entreprenaderna framöver säger Fredrik Sörensen. Det har varit kul att konstruera och bygga den. Det har varit mycket problemlösning och tankearbete bakom för att få den så optimal som möjligt.