Terminsvis höst/vår genomför vi underhåll av anläggningen, lagom till jul- eller sommarledigheterna

Mikael handleder Johannes i täckmålning och vad man skall tänka på i de olika momenten vid rostskyddsmålning. Vi har ett uppdrag åt en kund att rostskyddsmåla balkar, balkonger och räcken till en industrianläggning. Alla detaljer har blästrats, grundmålats och rostskyddsbehandlats med ett färgsystem.

Samtidigt har vi påbörjat underhåll, reparationer och städning av anläggningen samt vår utrustning. Vi har nyligen varit på en omfattande fältentreprenad där stora delar av vår personalstyrka och mobila utrustning fanns på plats. Den ses nu över, vi ser till att oljor, filter och slitdelar byts ut så maskinerna är redo för nästa uppdrag.

Samma sak sker på anläggningen, ventilationssystemen ses över, traverser kontrolleras, måleriutrustning rengörs och inventeringar görs av både utrustning och färgmateriel som finns i våra förråd.

Allt för att vi skall kunna starta upp med full kraft efter semestern som vi i år har vecka 29 – 32.

Har ni frågor om rostskyddsmålning och underhåll är ni välkomna att kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se