Vattenfall har beställt en renovering av Hojumdammen från augusti fram till oktober i år. Entreprenaden omfattar att åtgärda förslitningar i betongen och rostskyddsmålning. Ett kritiskt moment i detta inledningsskede var att lyfta ur valsarna.