Under slutet av maj har vi genomfört en omfattande rengöring av en industrilokal från NOHAB.
Man kan säga att väggarna andas verkstadspatina, som berättar om en svunnen tid, om ånglok och maskiner. Allt vad verkstad är blott ett minne idag. Lokalen ska gå samma väg till mötes som många andra, eller de flesta lokalerna, de ska bli en modern mötesplats för människor.

nohab

Vårt uppdrag från Trollhättans Tomtab med huvudentreprenörer att på ett skonsamt sätt rengöra tegelväggarna som åter kommer i forna dagars glans och kan verka som inomhusväggar.
Vi kommer även ge utsidan en omgång.