Under några veckors tid har arbetet nere i den största av de turbiner som täcker Göta älv varit under ett revisionstopp. Vi på Fyra Ess har blästrat och ytbehandlat stålhöljet, tuben som vattnet passerar genom när det rinner genom turbinen.

Det är stora ytor som kräver planering och resurser för att genomföra. Nu har vi gjort näst sista strykningen och väntar på besiktning, sedan stryker vi en gång till med den rätta kulören och därefter avvecklar vi, säger Eric Hemlin.

Det har varit ett märkligt sätt att möta sommaren på säger han och tar av sig hjälmen i vårsolen. När vi började var det nästa fruset i backen och nu blommar det för fullt. Nu kan man snart räkna timmarna tills vattnet forsar genom tubinen igen.

Det har varit en speciell upplevelse att få vara med om ett så här stort arbete på nära håll säger Emil, som lägger på färg över svetsskarvarna i tuben precis innan turbinen. Det är nästan overkligt hur stort det är ibland och det krävs tålamod när man väl börjar, så man känner att det finns en ände på det.