I slutet av förra veckan så var all vår entreprenadutrustning kontrollerad och inpackad i våra anläggningscontainrar. Med lastbil transporterades sedan detta till kunden i Norge.

Vi skall renovera en cistern för pappersmassa. Ett arbete som kommer bestå i att blästra och ytbehandla insidan av anläggningen.

Hitintills har arbetet följt planen säger Eric Hemlin som leder arbetet på plats i Sarpsborg.