Nu har vi återigen fått igång arbetet på vår anläggning fullt ut. Detaljerna följer flödet, rengöring, blästring, grundmålning och rostskydd. Anders står i lilla måleriet och hanterar fixturringar till flygindustrin, motorjiggar till testverkstäder och konstruktionsdelar till vattenkraftverk.

Anders stannar upp ett ögonblick och tittar på detaljerna i anläggningen. – ”Det är intressant med alla olika detaljer som jag målat, vissa delar vet man ju vad det är, men många gånger så får man fundera både en och två gånger för att försöka gissa vad det är för något man har framför sig. Man får en instruktion och specifikation med krav för hur arbetet förväntas genomföras, vilken färg och komponenter, samt mängd färg som skall appliceras.” säger Anders.

Vi upplever trots oroligheter med anledning av Covid-19 att samverkan och hanteringen av projekten tillsammans med kunder och leverantörer sköts på ett exemplariskt sätt. Man har lärt sig idag hur man på bästa sätt löser hanteringen utifrån de riktlinjer som finns för att minska smittspridningen.

Har ni några frågor och funderingar kring rostskyddsmålning så är ni välkomna att kontakta oss på 0520-18000 eller per mail info@fyra-ess.se