Det är inte helt ovanligt att man tar till vara på gamla uttjänta turbiner när de tagits ur bruk och använder dem som kultur. På flertalet av Vattenfalls olika anläggningar kan man hitta konserverade turbiner som prydligt står uppställda på pedistal vid entréer och parker.

FYRAESS_gammaltrubin

I veckan har vi tagit oss an och gjort i ordning en turbin med nästan hundra år i statens tjänst, som nu skall stå till skådespel vid Vattenfalls kontor och lokaler vid Insikten i anslutning till älvrummet i Trollhättan.