Då var det dags igen att genomföra ett schemalagd underhållsarbete på nästa turbin i ordningen i Olidans kraftstation. Det är med glädje och fasination som man tömmer och stannar en turbin som gått i trettio år sedan senaste underhållsstoppet.

Allt skall synas och kontrolleras och sedan åtgärdas enligt protokoll. Turbinen och vattenflödeskanalerna består av betong och stål material som kräver underhåll och renovering med jämna mellanrum.

När intagsporten är stängd och det torkat upp någolunda så var det dags att gå ner och bygga upp ställningen som går genom hela tunneln så kan man se över all betong och alla beslag, då ser vi att våra ytbehandlingsjobb som vi gjorde för 30 år sedan på gallerledarna fortfarande är intakta och minimalt med rost har trängt igenom. Det innebär att konstruktionen fortfarande är frisk i metallen och har klarat sig fint.