Ett av de första projekten som vi har startat upp efter semestern är åt en bostadsrättsförening i Götalunden i Trollhättan. Där skall vi renovera alla stålräcken vid trappnedgångar till källaringångar och förråd.

 

Husen är väldigt fina i många avseende, fasaden och fönster samt balkonger är i toppskick medan dessa räcken har några år på nacken sedan de fick underhåll. Det är otroligt tacksamt att ha möjligheten att montera ner dem och sedan bearbeta dem på anläggningen, säger Tom Sörensen, både ur effektivitetperspektiv och ur miljösynpunkt så blir detta bra. Vi behöver inte klä in och skydda omgivningen vid blästring eller målning, vilket är väldigt tidskrävande, samt att inget material hamnar i gräsmattor eller i omgivningen.

När man som besökare senare kommer att besöka området så är dessa en detalj som man inte tänker på, men upplevelsen kommer vara att det är märkbart i ordning och fint.